מטרתו של ספר זה היא להוות תזכורת מתמדת לנוכחות עולם חי ער ופעיל, במים הרדודים של מפרץ אילת, ובעיקר בתחום החוף של העיר אילת. משאב טבע חיוני זה סבל הזנחה ניכרת בעשורים שחלפו, הן משום שעיקר המאמצים נעשו לשמר קטע קטן של 1.5 ק"מ שבתחום המגודר של מפרץ אילת, והן מתוך האמונה הרווחת בקרב הציבור המקומי והארצי ש"אין מה לראות באילת, הכול כבר נהרס". בשנים האחרונות, מתוך המאבק לשמור על הנותר ומתוך הלחץ הגובר של תנועת צוללים גדולה ללא-תקדים באילת, התברר כי ניתן לשקם את הנזקים ולקיים פיתוח בר-קיימא של חופי ראש המפרץ, תוך כבוד לערכי הטבע הנמצאים בהם. ספר זה נועד להוות שופר לפעילות מבורכת זו.

הספר מתאים לעיון ולימוד עצמי של צוללים וחובבי-ים וכן, בשל שפע התמונות וההסברים בשפה קלה ומובנת לכל, כשי למורים ולתלמידים.
להזמנות נא לפנות להוצאת יעלה ת.ד. 14605 אילת 88580 ולצרף המחאה. הספר יישלח בדואר רשום.
לפרטים התקשרו לדוא"ל jdafni@gmail.com

ניתן לרכוש גם את הספר מפרץ אילת, מים סוף ועד סופו - עותקים אחרונים
במחיר 115 ש"ח (כולל מע"מ) | לתושבי אילת מחיר הספר 100 ש"ח | ובתוספת 26 ש"ח למשלוח.